Drukuj

Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1059 ze zm.) do jej zadań należy:

Inspekcja Handlowa nie posiada kompetencji w zakresie spraw dotyczących:

Odsłony: 27339