Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy, wchodzący w skład zespolonej administracji rządowej w województwie, wykonuje zadania ustawowe przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy.

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej - Tomasz Sypniewski

Do kompetencji Wojewódzkiego Inspektora w szczególności należy:

 1. zatwierdzanie planów finansowych Inspektoratu,
 2. dysponowanie środkami budżetowymi,
 3. ustalanie planów pracy uwzględniających kierunki działania i plany kontroli opracowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz potrzeby określone przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, 
 4. wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień,
 5. przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków,
 6. powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Stałego Sądu Polubownego,
 7. udzielanie upoważnień do prowadzenia postępowań w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
 8. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Inspektoratu i przedkładanie ich Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu,
 9. prowadzenie listy rzeczoznawców do spraw jakości produktów i usług. 

Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej - Małgorzata Wenderlich 


Do kompetencji Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora należy w szczególności:

 1. organizowanie kontroli w podległych wydziałach i delegaturach,
 2. analiza wyników działalności nadzorowanych wydziałów i przedstawianie ich Wojewódzkiemu Inspektorowi,
 3. okresowa weryfikacja materiałów z inspekcji pod względem ich merytorycznego załatwienia, zasadności  i terminowości wystąpień,
 4. doskonalenie form działania wydziałów poprzez opracowywanie skutecznych metod pracy i wdrażanie ich w życie, 
 5. inicjowanie i nadzorowanie sporządzania zbiorczych sprawozdań z działalności wydziałów,
 6. nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków,
 7. ocena pracy nadzorowanych wydziałów.

Sekretariat w Bydgoszczy - Anna Budhierejt -  tel. 52 323-16-10 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor Delegatury w Toruniu - Marzena Nowak – tel. 56 655-43-93 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor Delegatury we Włocławku  Gabriela Balcerak – tel. 54 231-41-21 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W skład Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Wydział Prawno – Organizacyjny i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich (PK)

Naczelnik - Luiza Chmielewska - tel. 52 323-16-16 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wydział Budżetowo - Administracyjny (BA)

Główna Księgowa - Dagmara Jastrzębska - tel. 52 323-16-12 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

Wydział Kontroli Paliw, Handlu i Usług  (PHU)

Naczelnik - Joanna Poskrop - tel. 52 323-16-22 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wydział Nadzoru Rynku i Bezpieczeństwa Produktów (NRB)

Naczelnik - Piotr Macek - tel. 52 323-16-13; tel./fax 52 323-16-26 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Główny specjalista ds. pracowniczych (SP)

Agnieszka Wiśniewska - tel. 52 323-16-15 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Główny specjalista ds. informatyki (SI)

Krzysztof Kurzyński - tel. 52 323-16-19 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Główny specjalista ds. informatyki (SI)

Michał Świtajski - tel. 52 323-16-19 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Główny specjalista ds. kancelaryjno - archiwalnych (KA)

Anna Budhierejt -  tel. 52 323-16-10 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Inspektor ochrony danych (IOD)

Mateusz Skiba - tel. 52 323-16-16 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sekretariat Stałego Sądu Polubownego (SSP)

Sekretarz - Ewa Zawadzka - tel./fax 52 323-16-24 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.