Deklaracja dostępności

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej - www.wiih.com.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2006-12-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-03-17

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego, często mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne/szare tło, żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości czcionki na stronie,
 • możliwość rozszerzenia zawartości strony do szerokości przeglądarki,   
 • widoczny fokus.

Oświadczenie sporządzono dnia : 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej www.wiih.com.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 Prosimy o kontakt w celu:

 • zgłaszania problemów z dostępnością serwisów internetowych,
 • składania wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej,
 • składania skarg na brak zapewnienia dostępności.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Daria Nowak

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 52 323 16 16

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 256 ze zm.), a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Siedziba:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 10

85-020 Bydgoszcz

Do budynku Inspektoratu w Bydgoszczy prowadzą:

 1. Wejście od ulicy Jagiellońskiej
 2. Wejście od parkingu znajdującego się w podwórzu (wjazd od strony ulicy Jagiellońskiej).

Pomieszczenia siedziby w Bydgoszczy znajdują się na parterze (Stały Sąd Polubowny) oraz I piętrze budynku, nie posiadającego windy, nieprzystosowanego do osób niepełnosprawnych (schody wewnątrz budynku, także na parter). Brak miejsc parkingowych bezpośrednio przed siedzibą Inspektoratu. Najbliższe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przy ul. Stary Port.

Do budynku Delegatury w Toruniu (ul. Stanisława Moniuszki 15/21, 87-100 Toruń) prowadzą:

 1. Wejście od ulicy Stanisława Moniuszki (budynek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - Delegatura w Toruniu)
 2. Wejście od strony parkingu znajdującego się z tyłu budynku (wjazd od ulicy Zygmunta Krasińskiego – przed parkingiem znajduje się brama wjazdowa, która może być zamknięta. Prosimy o wcześniejszy kontakt)

Pomieszczenia Delegatury w Toruniu znajdują się na II piętrze budynku, nie posiadającego windy. Wzdłuż frontu budynku (wejście główne od ul. Stanisława Moniuszki) znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Jedno na parkingu, do którego prowadzi wjazd od strony ul. Mickiewicza. Drugie znajduje się na ul. Stanisława Moniuszki (przed wejściem do budynku). Ze względu na brak windy, osoby z niepełnosprawnością ruchową obsługiwane są na parterze.

Do budynku Delegatury we Włocławku (ul. Miedziana 2/4, 87-800 Włocławek) prowadzi wejście od ulicy Miedzianej.

Pomieszczenia Delegatury we Włocławku znajdują się na parterze budynku, nieprzystosowanego do osób niepełnosprawnych (schody przed wejściem). Przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do wszystkich wymienionych budynków istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mają możliwość załatwiania swoich spraw korzystając z usług tłumacza języka migowego. Powyższą potrzebę proszę zgłosić na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.

Ze względu na bariery architektoniczne, osoby mające trudności w poruszaniu się, prosimy o wcześniejszy kontakt na 3 dni robocze przed wizytą, tak byśmy mogli zapewnić Państwu odpowiednie standardy obsługi.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 1. Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego. Inne środki komunikacji elektronicznej:
 • e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – siedziba w Bydgoszczy; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – Delegatura w Toruniu; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – Delegatura we Włocławku
 • skrzynka EPUAP: /0cxqd7j02c/SkrytkaESP
 • formularz kontaktowy na stronie internetowej w zakładce „Kontakt”
 1. Zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta (w przypadku siedziby w Bydgoszczy i Delegatury we Włocławku – przed budynek, w Delegaturze w Toruniu - na parter budynku) po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.