Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością

Ze względu na brak miejsc parkingowych bezpośrednio przed siedzibą WIIH w Bydgoszczy, najbliższe miejsca wyznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się przy ul. Stary Port.

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych na ul. Stary Port Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych na ul. Stary Port Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych na ul. Stary Port
Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych na ul. Stary Port

Wejście do budynku

Do budynku WIIH w Bydgoszczy prowadzą:

1. Wejście od ulicy Jagiellońskiej

Przed tym wejściem znajdują się dwustopniowe schody.

Wejście od ulicy Jagiellońskiej

2. Wejście od parkingu znajdującego się w podwórzu (wjazd od strony ulicy Jagiellońskiej)

Przed tym wejściem znajdują się kilkustopniowe schody.

Wejście od strony parkingu

W przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową możliwe jest wejście od strony ulicy Jagiellońskiej. Konieczna jest jednak pomoc naszego pracownika. Aby ją uzyskać prosimy dzwonić pod nr telefonu 52 3231610 lub +48 509-023-742.

Drzwi wejściowe do budynku

Drzwi nie otwierają się automatycznie w żadnym z wejść do budynku.

Wewnątrz budynku

Pomieszczenia do obsługi klientów znajdują się na parterze oraz I piętrze budynku. Ze względu na istotne bariery architektoniczne w postaci krętych schodów prowadzących na I piętro budynku oraz braku windy, osoby z niepełnosprawnością ruchową przyjmowane są na parterze, w pomieszczeniu Stałego Sądu Polubownego działającego przy WIIH w Bydgoszczy, do którego prowadzą schody z rampą. Ze względu na dość stromy podjazd, konieczna może być pomoc naszego pracownika. Aby ją uzyskać prosimy dzwonić pod nr telefonu 52 3231610 lub +48 509-023-742.

Schody na I piętro budynku Podjazd na parter budynku Wejście do Stałego Sądu Polubownego znajdującego się na parterze Korytarz - wejście do Stałego Sądu Polubownego

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

W budynku nie znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.