RZECZNIK KONSUMENTA

Inspekcja Handlowa to nie jedyny organ działający na rzecz praw konsumentów. Zadania samorządu powiatowego w powyższym zakresie wykonuje także powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, zwany dalej rzecznikiem konsumentów (art.39 ustawy z dnia z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

 1. Zadania i uprawnienia rzecznika praw konsumentów wynikają z art. 42 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wobec czego do zadań rzecznika konsumentów należy:

1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;

2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;

4) współdziałanie z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

 1. Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
 2. Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
 3. Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, działając na podstawie ust. 1 pkt 3, jest obowiązany udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika.

 

BYDGOSZCZ

Miejski Rzecznik Konsumentów

ul. Grudziądzka 9-15

85-130 Bydgoszcz

pokój nr 215 (budynek A)
tel. (52) 58 58 428
fax: (52) 32 88 875 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

ul. Zygmunta Augusta 16

85-084 Bydgoszcz
pokój nr 303 (III piętro)

tel. (52) 58 10 283

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

TORUŃ

Miejski Rzecznik Konsumentów

ul. Wały Gen. Sikorskiego 10

87-100 Toruń

I piętro, pokój nr 15-16

tel. (56) 611 86 40, (56) 611 86 41

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Starostwo Powiatowe w Toruniu
ul. Towarowa 4-6
87-100 Toruń

pokój nr 112, I piętro w siedzibie Starostwa

tel. (56) 662 88 11
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

WŁOCŁAWEK

Miejski Rzecznik Konsumentów

ul. 3 Maja 22

87-800 Włocławek

pokój nr 10

tel. (54) 414 43 05

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. Cyganka 28
87-800 Włocławek

tel. (54) 230 46 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

GRUDZIĄDZ

Miejski Rzecznik Konsumentów 

ul. Ratuszowa 1

86-300 Grudziądz

tel. (56) 45 10 216, 885 887 049

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

ul. Małomłyńska 1

86-300 Grudziądz

pokój nr 214

tel. (56) 45 14 426

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną zbiorowych interesów konsumentów.

Do zadań Prezesa Urzędu należy m.in. wydawanie:

 • decyzji zakazujących stosowanie praktyki naruszającej prawa słabszych uczestników rynku,
 • decyzji uznających postanowienie wzorca umowy za niedozwolone i zakazujących jego wykorzystywania oraz nakłada kary pieniężne.

 

Więcej informacji na temat działań UOKiK znaleźć można na stronie: www. uokik.gov.pl

UOKiK zbiera również sygnały dotyczące niewłaściwej jakości paliw: www. uokik.gov.pl/zglos-paliwo-zlej-jakosci

Na stronie UOKiK dostępny jest też poradnik dotyczący praw konsumentów:  www. prawakonsumenta.uokik.gov.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

ul. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

tel. (22) 55 60 800

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Delegatura w Bydgoszczy

ul. Kościeleckich 3

85-033 Bydgoszcz

tel. (52) 345 56 44

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

EUROPEJSKIE CENTRUM KONSUMENCKIE

Celem Sieci ECC-Net (do której należy Europejskie Centrum Konsumenckie - ECK) jest zapewnianie konsumentom informacji o  ich prawach związanych z dokonywanymi przez nich zakupami transgranicznymi (dotyczy to zarówno towarów  jak i usług), doradzanie im w przypadku problemów, wspomaganie ich w rozpatrywaniu reklamacji tak, aby w pełni umożliwić im korzystanie z rynku wewnętrznego. Do Europejskiego Centrum Konsumenckiego można się zgłosić w przypadku sporu z przedsiębiorcą z  innego niż Polska kraju UE, Norwegii, Islandii lub Wielkiej Brytanii.

 

Europejskie Centrum Konsumenckie

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

Plac Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

tel. (22) 55 60 600

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej to organ działający w zakresie:

 • działalności telekomunikacyjnej,
 • pocztowej,
 • gospodarki zasobami częstotliwości.

 

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Giełdowa 7/9

01-211 Warszawa

tel. (22) 33 04 000

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Delegatura w Bydgoszczy

​ul. Wojska Polskiego 23

85-825 Bydgoszcz
tel. (52) 370 72 60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

Koordynator do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki wszczyna  postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu na wniosek odbiorcy dotyczący:

 • paliw gazowych,
 • energii elektrycznej,
 • ciepła w gospodarstwie domowym.

 

Urząd Regulacji Energetyki

ul. Towarowa 25a

00-869 Warszawa

tel. (22) 487 55 70

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

RZECZNIK FINANSOWY

Rzecznik Finansowy został powołany w celu wspierania klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego.

Rzecznik pomaga poprzez:

 • udzielanie porad,
 • zajmowanie się interwencjami i postępowaniem polubownym,
 • wspieranie w trakcie postępowania sądowego.

 

Rzecznik Finansowy

ul. Nowogrodzka 47A

00-695 Warszawa

tel. (22) 333 73 26, (22) 333 73 27

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Urząd Transportu Kolejowego (UTK) jest urzędem zajmującym się m.in. bezpieczeństwem i regulacją ruchu kolejowego oraz prawami pasażerów. Przy Prezesie UTK działa Rzecznik Praw Pasażera Kolei, prowadzący postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów w sprawach dotyczących:

 • zobowiązań umownych, w tym sprzedawcy biletów lub operatora turystycznego, wobec pasażera, wynikających z umów przewozu osób, rzeczy lub zwierząt w transporcie kolejowym,
 • usług świadczonych na rzecz pasażerów przez przewoźnika kolejowego, zarządcę infrastruktury kolejowej, właściciela dworca bądź zarządzającego dworcem.

 

Urząd Transportu Kolejowego

Aleje Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

tel. (22) 749 14 00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

RZECZNIK PRAW PASAŻERÓW

Rzecznik Praw Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego zajmuje się rozwiązywaniem sporów cywilnoprawnych w zakresie roszczeń majątkowych w sytuacji:

 • odmowy przyjęcia na pokład wbrew woli pasażera,
 • odwołania lotu,
 • dużego opóźnienia lotu.

 

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Rzecznik Praw Pasażerów

ul. Marcina Flisa 2

02-247 Warszawa

fax: (22) 520 73 00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DLA KONSUMENTA – WYSZUKIWARKA INSTYTUCJI

Dane instytucji, która może zająć się konkretnym problemem znaleźć można pod adresem: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/wyszukiwarka-instytucji/

LISTA WOJEWÓDZKICH INSPEKTORATÓW INSPEKCJI HANDLOWEJ

Lista wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępna jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/kontakt-inspekcja-handlowa